Subtitles:sbemailtwohundred/nl

From Homestar Runner Wiki

Jump to: navigation, search
Subtitles logo These are the Dutch subtitles for email thunder. watch this toon
To watch the toon with subtitles, we recommend that you install either the All-In-One Greasemonkey script for Firefox or the Homestar All-In-One extension for Chrome.
It will give you the option to automatically display subtitles when you view toons on homestarrunner.com and those mirrored locally. Alternatively, you may use our local viewer.

en  de  he  es  fr  nl  fi  pl  pt-br  tr

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transcript xml:lang="en-us" file="sbemailtwohundred.swf" width="550" height="400">
 <line start="20" end="48" speaker="sfx">tromgeroffel</line>
 <line start="49" end="131" speaker="sfx">fanfare</line>
 <line start="132" end="166">
  <sfx>fanfare</sfx>
  <thecheat>speelt fluit</thecheat>
 </line>
 <line start="167" end="219" speaker="singer" voiceover="voiceover">Tweehonderd sbemails,</line>
 <line start="220" end="287" speaker="singer" voiceover="voiceover">vermoeiend om over te denken.</line>
 <line start="288" end="355" speaker="singer" voiceover="voiceover">Hoe kunnen we tweehonderd sbemails aanzien?</line>
 <line start="356" end="414" speaker="singer">Denken aan al die sbemails maakt me</line>
 <line start="415" end="461" speaker="singer">zwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak!</line>
 <line start="462" end="476" speaker="strongbad"><em>—ziek!</em></line>
 <line start="515" end="524" speaker="sfx">liedje stopt</line>
 <line start="525" end="550" speaker="strongbad"><i>(echo)</i> Gaat u zitten.</line>
 <line start="551" end="575" speaker="strongbad">Wat vind je van die Poopsmith, hé?</line>
 <line start="576" end="640" speaker="strongbad">Hij brak zijn zwijgplicht om mijn tweehonderdste sbemail-introliedje te zingen!</line>
 <line start="641" end="692" speaker="strongbad">Ik, snif, walg er bijna niet helemaal van!</line>
 <line start="693" end="706" speaker="sfx">vliegen zoemen</line>
 <line start="707" end="722">
  <sfx>vliegen zoemen</sfx>
  <sfx>plop</sfx>
 </line>
 <line start="723" end="746" speaker="strongbad">Ja, dat neem ik terug.</line>
 <line start="747" end="773" speaker="strongbad">Okee, hier gaan we!</line>
 <line start="774" end="777" speaker="strongbad">Li-li-li Lieve <em>Homestar</em>!?</line>
 <line start="778" end="785"><strongbad>Li-li-li Lieve <em>Homestar</em>!?</strongbad><sfx>langspeelplaat krast</sfx></line>
 <line start="786" end="802" speaker="strongbad">Li-li-li Lieve <em>Homestar</em>!?</line>
 <line start="803" end="820" speaker="strongbad">W.D.C.?</line>
 <line start="821" end="852" speaker="strongbad">Nieuw Papier, print me een kopietje uit!</line>
 <line start="853" end="880" speaker="newpaper">schuifgeluiden</line>
 <line start="881" end="924" speaker="strongbad">Ik zal Homestar leren mijn tweehonderdste emailbliksem te stelen!</line>
 <line start="925" end="937" speaker="sfx">donder klinkt</line>
 <line start="938" end="950" speaker="strongbad">B'oyah!</line>
 <line start="951" end="1001" speaker="homestar">—een beschermd monument met verrassend schone wc's!</line>
 <line start="1002" end="1063" speaker="strongbad">Hee, Homejob! Een paar stomme meisjes die waarschijnlijk eigenlijk jongens zijn hebben per ongeluk mij een email verstuurd-</line>
 <line start="1064" end="1104" speaker="homestar">Ugh. Strong Bad, hoe kom je hier steeds binnen?</line>
 <line start="1105" end="1125" speaker="strongbad">Wat? Waar heb je het over? Ik ben gewoon—</line>
 <line start="1126" end="1160" speaker="homestar">Ik ben mijn email aan het checken.</line>
 <line start="1161" end="1180" speaker="strongbad">Wat bedoel je, <em>jouw</em> email?</line>
 <line start="1181" end="1209" speaker="strongbad">Ik ben <em>mijn</em> email aan het checken!</line>
 <line start="1210" end="1270" speaker="homestar">Jij bent niet de enige die emails van fans beantwoordt met komische resultaten.</line>
 <line start="1271" end="1287" speaker="strongbad">Sinds wanneer?</line>
 <line start="1288" end="1342" speaker="homestar">Weet ik veel. Sinds altijd. Weet je het niet meer? Je komt er vaak in voor.</line>
 <line start="1343" end="1400" speaker="homestar">Zoals die klassieker waarin ze vroegen over inbrekers die mijn huis inbreken.</line>
 <line start="1401" end="1440" speaker="homestar">Als ik slaperig doe en een snufje kaneel op mijn gezicht gooi,</line>
 <line start="1441" end="1468" speaker="homestar">is het meestal wel genoeg om ze weg te jagen.</line>
 <line start="1472" end="1496" speaker="homestar">Poe, poe. Poe, poe.</line>
 <line start="1511" end="1516" speaker="sfx">licht klikt aan</line>
 <line start="1527" end="1537" speaker="homestar" sfx="sfx">gaapt</line>
 <line start="1545" end="1590" speaker="homestar">Hee, Strong Sad. Batman. Wat doen jullie in mijn huis?</line>
 <line start="1591" end="1606" speaker="strongbad" voiceover="yes"><em>Waaaaaat?</em></line>
 <line start="1607" end="1650" speaker="homestar" voiceover="yes">En wie kan die keer vergeten toen ik per ongeluk een paar van Strong Sad's pillen had ingenomen?</line>
 <line start="1651" end="1672"><homestar voiceover="yes">En wie kan die keer vergeten toen ik per ongeluk een paar van Strong Sads pillen had ingenomen?</homestar><strongbad volume="0.7">Okee, kalmeer... Ik wilde je niet—</strongbad></line>
<line start="1673" end="1685" speaker="homestar">Lange broek, Strong Bad!</line>
<line start="1687" end="1714" speaker="homestar">De langste broek! Iedereen, iedereen! Langste broek!</line>
 <line start="1714" end="1716" speaker="homestar">
  <span style="visibility:hidden">lange------lange------lange------lange------lange------</span>Lange<br />
 </line>
 <line start="1716" end="1718" speaker="homestar">
  <span style="visibility:hidden">lange------lange------lange------lange------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>Lange<br />
 </line>
 <line start="1718" end="1720" speaker="homestar">
  lange<span style="visibility:hidden">------lange------lange------lange------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>Lange<br />
 </line>
 <line start="1720" end="1722" speaker="homestar">
  lange<span style="visibility:hidden">------lange------lange------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>Lange<br />
 </line>
 <line start="1722" end="1724" speaker="homestar">
  lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------lange------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>Lange<br />
 </line>
 <line start="1724" end="1727" speaker="homestar">
  lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>Lange<br />
 </line>
 <line start="1727" end="1733" speaker="homestar">lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<span style="visibility:hidden">------</span>lange<br />broek!</line>
 <line start="1734" end="1773" speaker="homestar" voiceover="yes">En die keer dat ik mezelf heel goed als Coach Z had verkleed.</line>
 <line start="1774" end="1823" speaker="coachz">Hee, Strong Bad, Ik denk dat ik je fondue part heb geruïneerd!</line>
 <line start="1824" end="1847" speaker="strongbad">Mijn fondue part?</line>
 <line start="1848" end="1865" speaker="strongbad"><em>Wacht! Even!</em></line>
 <line start="1866" end="1883" speaker="strongbad"><em>Hou! Mond!</em></line>
 <line start="1884" end="1929" speaker="strongbad">Dat waren MIJN emails and jij hebt je weg erin gewrongen.</line>
 <line start="1930" end="1957" speaker="homestar">Ik ben blij dat je dat gelooft, Strong Bad.</line>
 <line start="1958" end="1978" speaker="homestar">Hoe dan ook, laat me die email zien.</line>
 <line start="1984" end="2000" speaker="homestar">Oh, kom op!</line>
 <line start="2001" end="2059" speaker="homestar"><em>Nog</em> een kussengevecht? Hebben ze hremail nummer 49 niet gezien?</line>
 <line start="2060" end="2078" speaker="strongbad">Hr-wat mail?</line>
 <line start="2079" end="2130" speaker="homestar">Hremail. Jij hebt sbemails, ik heb hremails.</line>
 <line start="2131" end="2161" speaker="strongbad">Heb je eigenlijk wel een emailadres?</line>
 <line start="2162" end="2192" speaker="homestar">Natuurlijk heb ik die. Iedereen weet dat het</line>
 <line start="2193" end="2237" speaker="homestar">DJmankiewicz@homestarrunner.com is.</line>
 <line start="2238" end="2279" speaker="strongbad">Er is een goede kans dat mijn hersens nu gaan exploderen.</line>
 <line start="2280" end="2318" speaker="homestar">Ach, kom op, oudje. Het is niet zo erg.</line>
 <line start="2319" end="2341" speaker="homestar">Wil je me deze email helpen checken?</line>
 <line start="2342" end="2369" speaker="strongbad">Ik ga je niet helpen je email te checken!</line>
 <line start="2370" end="2412" speaker="strongbad">Ik ga mezelf helpen je email te <em>ruïneren</em>! Whooyaa!</line>
 <line start="2420" end="2466" speaker="strongbad">En mezelf aan je ijswafels helpen. Whooyaa.</line>
 <line start="2477" end="2481" speaker="sfx">het Krukgeluid</line>
 <line start="2482" end="2531" speaker="strongbad">Ik zal Homestar leren nogmaals mijn emailbliksem te stelen!</line>
 <line start="2532" end="2542" speaker="sfx">donder klinkt</line>
 <line start="2543" end="2594" speaker="strongbad">aan: DJmankiewicz@homestarrunner.com</line>
 <line start="2595" end="2608" speaker="strongbad">Beste Homestar,</line>
 <line start="2609" end="2647" speaker="strongbad">Ik ben een grote fan van je hremails en vroeg me af,</line>
 <line start="2648" end="2696" speaker="strongbad">kun je ons een rondleiding geven van je niet-voor-je-computer?</line>
 <line start="2697" end="2717" speaker="strongbad">Sewieuze groeten,</line>
 <line start="2718" end="2724" speaker="strongbad">Abdi</line>
 <line start="2733" end="2741" speaker="strongbad">Verstuur!</line>
 <line start="2742" end="2747" speaker="sfx">ding!</line>
 <line start="2753" end="2761" speaker="strongbad" volume="0.8">Laten we even kijken,</line>
 <line start="2762" end="2796" speaker="strongbad" volume="0.8">een paar seconden om het DNS te laten verbinden,</line>
 <line start="2797" end="2848" speaker="strongbad" volume="0.8">server, SMTP, nu leest-ie het, en...</line>
 <line start="2849" end="2875" speaker="strongbad">DING! Hij heeft toegehapt!</line>
 <line start="2876" end="2886"><strongbad>Hooyah!</strongbad><sfx>het Krukgeluid</sfx></line>
 <line start="2887" end="2949" speaker="homestar">Oh, en als u links kijkt, ziet u Historisch Niet-Voor-Mijn-Computer!</line>
 <line start="2950" end="2995" speaker="homestar">Een beschermd monument met verrassend schone wc's!</line>
 <line start="2996" end="3010" speaker="strongbad" volume="0.8">Ha ha ha!</line>
 <line start="3011" end="3028" speaker="sfx" volume="0.9">rockmuziek</line>
 <line start="3029" end="3061">
  <strongbad>Oh hallo, idiootbestendige computer!</strongbad>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3062" end="3080">
  <strongbad>Je ziet er een beetje dorstig uit.</strongbad>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3081" end="3137">
  <strongbad>Tijd voor wat lang-overtijdige vermeend citrus-smakende wraak!</strongbad>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3138" end="3147" speaker="sfx" volume="0.9">rockmuziek</line>
 <line start="3148" end="3178">
  <strongbad>Hoe gaat dat oude gezegde ook alweer?</strongbad>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3179" end="3225">
  <strongbad>Oh, ja. "Breng overvloedig aan"! Hooyah!</strongbad>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3226" end="3238">
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3239" end="3255">
  <sfx>vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3256" end="3279">
  <strongbad>Whoa! Ha ha!</strongbad>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3280" end="3295">
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3296" end="3319">
  <newpaper>schuifgeluiden</newpaper>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3320" end="3349">
  <strongbad>Hee! Aan welke kant sta jij eigenlijk?!</strongbad>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3350" end="3377">
  <sfx>vechtgeluiden</sfx>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3378" end="3391">
  <thepaper>Bzzt!</thepaper>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3392" end="3419">
  <strongbad>Het Papier! Je bent terug!</strongbad>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3420" end="3455">
  <sfx>vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3456" end="3465">
  <strongbad>Oeps.</strongbad>
  <sfx volume="0.9">vonken</sfx>
  <sfx volume="0.9">rockmuziek</sfx>
 </line>
 <line start="3466" end="3783" speaker="sfx">rockmuziek</line>
 <line start="3798" end="3840">
  <homestar>Ooh, cool. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?</homestar>
  <sfx>vonken</sfx>
 </line>
 <line start="3841" end="3890">
  <homestar>USB? Vierpuntsaansluiting? Achtpuntsaansluiting? Firewire?</homestar>
  <sfx>vonken</sfx>
 </line>
 <line start="3891" end="3924">
  <homestar>Was het Firewire? Het was waarschijnlijk Firewire.</homestar>
  <sfx>vonken</sfx>
 </line>
 <line start="3925" end="3940" speaker="sfx">vonken</line>
 <line start="3949" end="4030" speaker="strongsad">In zijn schokkende 200ste aflevering, zet Strong Bad de hele serie op zijn kop.</line>
 <line start="4031" end="4058" speaker="strongsad">Zullen we ooit een 201 zien?</line>
 <line start="4059" end="4097" speaker="strongsad">Is de heerschappij van de HREmails <em>(legt de klemtoon op de H)</em> aangebroken?</line>
 <line start="4098" end="4160" speaker="strongsad">Voor de antwoorden op deze vragen, bezoek zeker <em>niet</em> mijn blog.</line>
 <line start="4161" end="4195" speaker="strongsad">Ik heb dat ding in jaren niet geüpdatet!</line>
 <line start="4230" end="4329" speaker="announcer" voiceover="yes">De historie vertelle ons dat de Poopsmith zijn zwijgplicht elke 200 sbemails zal breken—</line>
 <line start="4330" end="4366" speaker="announcer" voiceover="yes">—en zijn geneurie zal wederkeren.</line>
</transcript>
Personal tools